V maximální míře se snažíme chránit veškerá osobní data našich zákazníků. Bohužel, ve vztahu ke státní správě a místní samosprávě to je stále těžší, kdy se tyto úřady neštítí zneužívat a překrucovat platné zákony ČR jen aby nás donutili Vaše osobní data vydat.

Bohužel, již několik let platí „udavačská“ část zákona, která hovoří o tzv. Objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla, který je podle toho zákona povinen zajistit, aby osoba, které vozidlo svěřil, nepáchala s daným vozidlem přestupky, přičemž provozovateli vozidla nedává žádnou možnost to ovlivnit, o nesplnitelnosti této podmínky ani nemluvě.

Největší tragédií je skutečnost, že to začíná platit v celé EU, kdy již jeden občan Nizozemska, „úspěšně“ prohrál u Evropského soudního dvora.

V souladu s novelizací zákona na Ochranu osobních údajů, která vstoupí v platnost 28.5.2018, uvádíme již nyní všechny povinné informace.

  1. Účel zpracování dat – data pořizujeme a zpracováváme za účelem uzavření Smlouvy o pronájmu motorového vozidla, jeho řádného užívání v souladu s uzavřenou Smlouvou a pro včasné vrácení vozidla do nejzazšího data a času podle uzavřené Smlouvy. Data shromažďujeme a zpracováváme VÝHRADNĚ pro tyto účely, kdy předmětem našeho podnikání není fízlování ani udavačství (zde je to zmíněno hlavně pro úřady, kdy úředníci, jako například metodik správního řízení magistrátu hlavního města Prahy Alfoldi, v našem případě, který při objasňování totožnosti řidiče, který v našem vozidle za jízdy údajně telefonoval, klidně v úředním dokumentu lže, naopak fotografii dokazující tento údajný přestupek odmítá poskytnout, neplní podmínky zákona 106/1999Sb., kdy je povinen poskytnout informaci a dopouští se nezákonného útlaku, jako úřední osoba, ano takto se snaží získat úředníci Vaše osobní data.)
  2. Ochrana pořízených dat – tyto data nikdy nebývají ponechány bez dozoru, v době, kdy je musíme archivovat, jsou tyto data ochráněna nejvyšším možným způsobem
  • Data se u nás nedigitalizují! Toto je nejvyšší stupeň ochrany, neboť „nabourat“ se do PC ne mnohem jednodušší než odvézt stovky kg papírových písemností, na které by bylo třeba nákladní auto
  • Archivovaná data jsou uložena na blíže nespecifikovaném místě, což je další stupeň ochrany
  • Data nejsou nijak katalogizovány, což je další způsob ochrany, pokud by už někdo zjistil, kde jsou uložena, musel by je odcizit všechny což je fyzicky i časově náročné, nebo by v daném místě muset trávit hodiny, či spíše dny než by, a pokud by vůbec našel data osoby, kterou hledá. Porovnejte to s tím, když se někomu podaří odcizit databázový soubor, ve kterém si zájmovou osobu, díky elektronickému vyhledávání, najde v řádu sekund.
  • Následně se data skartují
  1. Poskytnutí dat – o vydání každých dat tvrdě bojujeme s každým úřadem, kdy žádáme doložení zákonného nároku.
  2. Poskytnutí dat do zahraničí – bohužel, již existuje funkční evropský systém ve vymáhání pokut za dopravní přestupky, kdy stále častěji přicházejí pokuty ze zahraničí. Zde data, opět v souladu se zákonem musíme předávat a předáváme, neboť ve velké míře hrozí, že by jiný nájemce vozidla byl později zadržen a perzekuován policií cizího státu za jinou osobu, kdy by doplatil na jednání jiné osoby, kdy současně nezná dostatečně jazyk a už vůbec ne právo té které evropské země.
  3. Poskytnutí dat ke komerčním účelům – cokoliv ke komerčnímu využití bychom nepředali v žádném případě, a to ani pokud by s tím poskytovatel dat souhlasil. Zabýváme se půjčováním vozidel a ne kupčením se soukromím.