Všechna nová vozidla Renault Master jsou vybavena prémiovou asistenční službou zahnující pomoc na cestě při vybitém akku, s výměnou pneumatiky, v pípadě nehody nebo poruchy , podle situace, náhradní vozidlo nebo návrat zpět vlakem nebo letadlem (podle podmínek asistenčních služeb) a další.

Všechna vozidla mají navíc i druhou asistenci výrobcem vozidel, která jsou v záruce.